Vilka är vi?

Vi är en grupp gymnasieelever och grundskoleelever i Trelleborg som läser spanska som modernt språk på Liljeborgsskolan och Söderslättsgymnasiet.    

Vi läser spanska:  steg 1,2,  3 och 4 och går i åk  8, 9 på grundksolan  och åk 1 och 2 på högskoleförberedande gymnasieprogram: Samhälle, Ekonomi och Natur.

Tillsammans med vår lärare: Adriana Sturesson , som bär ansvaret för publiceringen, gör vi vårt bästa för att lära allt om multimodala texter och textarbete i digitala miljöer. Vi integrerar ämnesrelaterade innehåll med vårt närmiljö. Vi skriver på spanska som är kursernas målspråk.

Varför har vi sidan?

Vår vacker stad: Trelleborg är inte så känd i den spanska världen, en värld där det finns ca. 500 miljoner potentiella läsare.  Med webbsidan “Trelleburgo” vill vi presentera Trelleborg till den spansktalande värld. Vi skapar information på spanska och fyller en viktig turistfunktion för staden.

Genom den här webbsida kan vi locka turister att komma hit, vi informerar om alla våra sevärdheter och våra kända Trelleborgare.  Vi även delger exempel på vad turisterna  kan göra på en dagsbesök.

På Söderslättsgymnasiet arbetar vi med internationalisering, och några av våra elever genomför APL i Málaga i Spanien, tack vare Trelleburgo.se kan de lätt presentera vår skola och stad för sina arbetsgivare och andra intressenter.

 Den pedagogiska kopplingen:

Enligt läroplanen ska

“Eleverna  ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.”

Genom projektet utvecklar eleverna förmågan att skriva autentiska digitala texter från närområden på målspråket: spanska i ett autentisk och meningsfullt sammanhang.

Det kommer att finnas nya krav i läroplanen fr. hösten 2018:

“Utbildningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Med projektet tränar vi inte endast skriftlig produktion på spanska, vi lär oss hur vi kan anpassa språket i olika sammanhang,  till olika mottagare och situationer. Vi försöker skapa tydliga digitala texter med sammanhang som kan lätt läsas av olika personer från spansktalande länder.

Genom att använda webben tränar vi också förmågan att få mer språkligt säkerhet att få förståelse om hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor.

Vi har haft under projektens genomgång, ett samarbete med våra bibliotekarier som hjälper oss att hantera informationskällor och har undervisat oss i källkritik och användning av olika media som foton eller videon på internet.

Vi har också kontaktat Trelleborgs Turistcenter för ett samarbete kring inspiration och spridning av vårt sida. Under våren kommer vi att få uppdrag för att översätta en informationsblad som turistcentret kan dela ut till spansktalande turister som söker information.  Värdeskapande lärande har varit ett ledstjärna i hela arbetet.

Upphovsrätt

Texterna som publiceras på den här sidan har vi skapat själva.  Skulle vi använda andras media så kontrollerar vi rättigheterna och följer den licens som gäller. Vi använder Wikimedia Commons, Googles verktyg, Flickr och Wikipedia för att hitta bilder som kan användas, ändras och publiceras på nätet.

Vi har även många egna bilder och vi anger distributionsrättigheter. Ibland har vi frågat vissa personer om lov att använda deras bilder, t. ex vi har frågat Stefan Nilsson och Nils Holmqvist.

Elevernas inlägg granskas av läraren  och vi går igenom tillsammans om de olika regler som finns för publicering av texter och bilder, vi har under arbetet använt oss av webbstjärnans olika videoinspelningar som förklarar upphovsrätten.

Varför borde vi vinna Webbstjärnan?

Ingen annan har tidigare skrivit så mycket om Trelleborg på spanska på internet, inte ens på Wikipedia finns det tillräcklig information om vår stad.

Vi uppfyller ett informations behov på internet.

I  framtiden, när någon spansktalande besöker Trelleborg kan de personerna hitta förslag om vilka platser man kan besöka och pålitlig information om olika sevärdheter.

Våra texter handlar om vår närområde men de kan samtidigt nå hela världen. Vi ger Trelleborg en större plats bland informationen som finns på internet på spanska.

Vår lärare har spridit projektet Trelleburgo på ett nationellt konferens för språklärare i april, och hon har publicerat en artikel på tidningen “Lingua” om hur andra spansklärare kan arbeta med digitalskapande och digitala texter i moderna språk.

Vad har vi lärt oss?

This slideshow requires JavaScript.

Sist men inte minst, Vi har en snygg design och vår sida är mycket intressant.

¡Hasta luego!