Vem är vi?

Vi är en grupp gymnasieelever i Trelleborg som läser spanska på Söderslättsgymnasiet. Vi läser steg 3. Tillsammans med vår lärare: Adriana Sturesson , som bär ansvaret för publiceringen, gör vi vårt bästa för att lära genom digtialskrivande.

Varför har vi sidan?

Vår vacker stad saknar på olika turistplatser information om vad man kan göra för spansktalande personer i Trelleborg under en dagsbesök.

Genom sidan vill vi informera om de olika attraktioner och sevärdheter som finns i kommunen, vi delger exempel på vad turisterna  kan göra på en dagsbesök.

Den pedagogiska kopplingen:

Enligt läroplanen ska ”Eleverna  ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” LGR11

Genom projektet utvecklar eleverna förmågan att skriva autentiska texter från närområden på målspråket: spanska i ett autentisk och meningsfullt sammanhang.

Med projektet tränar vi skriftlig produktion på spanska, vi lär oss hur vi kan anpassa språket i olika sammanhang,  till olika mottagare och situationer. Vi försöker skapa tydliga texter med sammanhang som kan lätt läsas av olika personer från spansktalande länder.

Genom att använda en blogg tränar vi också förmågan att få mer språkligt säkerhet att få förståelse om hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor.

UpphovsrättStop

Texterna som publiceras på den här sidan har vi skapat själva.  Skulle vi använda andras media så kontrollerar vi rättigheterna och följer den licens som gäller. Vi använder Googles verktyg för att hitta bilder som kan användas, ändras och publiceras på nätet.

Elevernas inlägg granskas av läraren  och vi går igenom tillsammans om de olika regler som finns för publicering av texter och bilder.

Varför borde vi vinna Webbstjärnan?

Ingen annan har tidigare skrivit så mycket om Trelleborg på spanska på internet, inte ens på Wikipedia finns det tillräcklig information om vår stad.  Vi uppfyller ett informations behov, i framtiden när någon spansktalande besöker Trelleborg kan den personer hitta förslag om vad man kan besöka och information om olika sevärdheter.

Våra texter handlar om vår närområde men den samtidigt når hela världen, genom publicering på nätet lärde vi oss att anpassa våra texter till mottagarna: spansktalande turister.

Sist men inte minst, Vi har snygg design och vår sida är mycket intressant.

Hasta luego!